16 stycznia 2018

Fizjoterapia

Fizjoterapia Wibronika Kraków

Czym zajmuje się fizjoterapia? Fizjoterapeuci leczą dysfunkcje układu nerwowo mięśniowego, mięśniowo-szkieletowego, sercowo-naczyniowego i oddechowego. Najczęściej pacjenci zgłaszają się do gabinetu ponieważ:

  • Przebyli uraz czaszkowo-mózgowy lub wielonarządowy,
  • Złamali kość lub uszkodzili staw,
  • Mają stwierdzoną osteoporozę lub zmiany zwyrodnieniowe stawów,
  • Chorują na schorzenia przewlekłe typu SM, SLA, Mpd, astma,
  • Odczuwają ból kręgosłupa (najczęściej w odcinku lędźwiowym lub szyjnym) lub stawów obwodowych,
  • Przeszli udar mózgu,
  • Doświadczyli urazu rdzenia kręgowego.

Działalność fizjoterapeuty jest wielopłaszczyznowa, ponieważ obejmuje: fizjoterapię neurologiczną, ortopedyczną, korekcję wad postawy, specyficzną analizę i terapię dolegliwości bólowych narządu ruchu, kręgosłupa i stawów obwodowych, uzupełnianą oddziaływaniem fizykoterapeutycznym, balneoterapią.

Współcześnie fizjoterapeuci coraz częściej ukierunkowują się w swojej pracy na terapię określonego rodzaju zaburzeń. Powstają więc gabinety rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej, placówki specjalizujące się w terapii bólu.

Nowoczesne oddziaływanie fizjoterapeutyczne oparte jest na dokładnym badaniu przed przystąpieniem do procedury terapeutycznej, a następnie monitorowaniu przebiegu usprawniania i jego ciągłym dostosowywaniu do aktualnego stanu i możliwości pacjenta.

Źródło: Fizjoterapia Polska


Fizjoterapia Wibronika Kraków oferuje możliwość zabiegów fizjoterapii ortopedycznej, korekcji wad postawy, analizę i terapię dolegliwości bólowych narządu ruchu, kręgosłupa i stawów obwodowych.

W przypadku dolegliwości wymagających konsultacji fizjoterapeutycznych nasz gabinet kieruje pacjenta do współpracującego z nami fizjoterapeuty celem umówienia indywidaulnego spotkania.