Terapie online

Informujemy, że dla osób które nie mają możliwości osobistego kontaktu z naszym gabinetem przygotowaliśmy możliwość współpracy online w wybranych terapiach.

Nie wszystkie problemy można rozwiązać online, ale można je przeanalizować, obejrzeć, przemyśleć, poczuć i tym samym uruchomić proces ich rozwiązywania.

Można wskazać ścieżki i metody do pracy własnej.

Można pomóc odkryć błędy w sposobie myślenia czy postępowania.

Można dostrzec to co zobaczyć może oko terapeuty będącego na zewnątrz problemu.

Można dać poczucie obecności, empatii i wsparcia które są kluczowe w każdym zdrowieniu.

Co więc możemy zaoferować online? Są to:

  • Konsultacje z zakresu Medycyny Germańskiej/Totalnej Biologii,
  • Indywidualne sesje warsztatowo terapeutyczne.

 

Zapraszamy do kontaktu na email / whats app / skype / viber / fb messenger / telegram / signal /tel.