Jak utrzymywać harmonijne relacje

Jak utrzymywać harmonijne relacje?

Harmonijne relacje, a w zasadzie ich brak to bolączka wielu osób. Do tego najtrudniejsze okazują się relacje te z najbliższymi, z rodzicami, dziećmi, małżonkami, partnerami. Gdyby tego jeszcze było mało to z ludźmi z którymi pracujemy też bywa różnie.

Dlaczego tak jest?

Dlaczego tak trudno funkcjonować w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu?

Dlaczego różnica zdań dzieli i prowadzi do walki?

Dlaczego nie akceptujemy odmiennych ploglądów?

Dlaczego musimy tracić tyle sił i energii by w naszych relacjach było dobrze?

 

To wszystko często prowadzi do prawdziwych frustracji, a stopień skomplikowania całości wydaje się niemożliwy do rozwiązania.

Jest jednak sposób, metoda, która pozwala by napięcia zniknęły, relacje się poprawiły, a życie stało się spokojniejsze.

Zapraszamy na indywidualne sesje i warsztaty.

  • Warsztaty składają się z 2 sesji 3 godziny każda.
    Cena za warsztaty w grupie 2-4 osoby: 200 zł/1 os.
    Cena za warsztaty indywidualne: 500 zł.
  • Istnieje możliwość indywidualnych spotkań poprzez SKYPE