Ustawienia Hellingera Kraków
Ustawienia Hellingera Kraków

Co zakłada metoda ustawień Hellingera?

Ustawienia systemowe wg. Berta Hellingera, zwane także konstelacjami rodzinnymi są metodą terapeutyczną skierowaną na prace z systemem rodzinnym. Metoda ta zakłada, że każdy z nas pochodzi z jakiegoś systemu rodzinnego, który jest naszym pierwotnym źródłem pochodzenia. W związku z tym, każdy uwarunkowany  jest w sposób charakterystyczny dla danego systemu. W tym uwarunkowaniu mamy nasze talenty i mocne strony.

Jednak to nie jest wszystko. Jesteśmy również uwikłani w przeróżne historie systemowe, które powodują, że żyjemy nie swoim losem. Oznacza to, że w imię miłości rodowej zwanej również lojalnością rodową, powielamy cudze losy lub ich fragmenty. Im bardziej jesteśmy uwikłani w systemowe historie, tym cięższy jest nas los. Przejawia się to w naszych trudnościach życiowych, nieraz wręcz w tragediach.

Jakie są zadania ustawień systemowych?

Ustawienia służą do pracy terapeutycznej, grupowej lub indywidualnej, której celem jest uwolnienie człowieka z uwikłań rodowych. Powodują odciążenie losu, kierują człowieka do jego własnego, bardziej świadomego życia.

Praca każdego nad swoim systemem rodowym, nad swoimi własnymi sprawami, daje również wyniki dla osób najbliższych z rodziny. Jest to możliwe w związku z tym, że ustawienia systemowe to praca z częstotliwościami człowieka oraz jego polem informacyjnym, co powoduje zmianę energetyki. Zmiana energetyki u jednego z członków rodu skutkuje zmianami w całym systemie. Ustawienia systemowe, to praca dla lepszego życia.

Zapraszamy na Ustawienia Hellingera do Gabinetu Wibronika w Krakowie.

Najczęściej zadawane pytania:

 • Czym są sesje indywidualne.

Sesje indywidualne są budowaniem obrazu, który pokazuje nieświadome powiązania z systemem rodzinnym. W skład systemu rodzinnego wchodzą nie tylko osoby, które powiązane są urodzeniem w rodzie. Wchodzą również w jego skład znaczące postacie, które odegrały dla pewnych zdarzeń w rodzinie duża rolę. Najczęściej są to osoby, które są sprawcami traum i cierpienia. Jednak nie tylko.

 • Moje doświadczenie…

pokazuje, że nie tylko sprawcy przykrych zdarzeń wchodzą do naszego systemu. Znajdują się również w nim osoby, które mają duże zasługi dla członków z rodu. Mogą być to na przykład bliscy przyjaciele rodziny lub osoby, z którymi przebywały często dzieci. Taka bliskość może mieć bardzo dobry wpływ na system rodzinny.

 •  Ponieważ…

jak się okazuje po latach, nie wiadomo dlaczego dorośli już ludzie, wspaniale zajmują się biznesem mimo że w rodzinie pochodzenia nikt z członków rodziny nigdy nie prowadził żadnego biznesu.

 • Budowanie obrazu…

nie świadomych połączeń, służy do uwalniania uwikłań systemowych. Jeżeli mamy już zbudowany obraz, otrzymujemy jednocześnie możliwość działania. W ustawieniach systemowych, możliwość działania, to uwalnianie z nieświadomych powiązań z członkami rodu, którzy doznali jakiegoś cierpienia lub znacznych niepowodzeń w życiu.

 • Sesje indywidualne…

dają możliwość uwalniania z ograniczeń systemowych. Odbywa się to poprzez uszanowanie i przyjęcie do serca zranionych członków rodu oraz świadome przejście z cudzego losu, do losu własnego.

 • W związku z tym…

budowanie obraz systemowego, ma na celu stworzenie wolności osobistej klienta. Ta wolność to podążanie swoją droga życiową, bez wikłania się w systemowe obciążenia. Powoduje ona możliwość przeżywania życia zgodnie z jego realnością. To znaczy w taki sposób, że emocje które nam towarzyszą, wybory, których dokonujemy w życiu, starania o dostatek czy stan zdrowia są świadomymi wyborami.

 • Sesje indywidualne…

odciążają z cudzego losu. Nie oznacza to, że człowiek odchodzi od swojego systemu. Pozostajemy w nim, ale już na innych zasadach. Rozwinięta świadomość systemowa, powoduje, że jesteśmy na swoim miejscu w całym systemie rodowym. Nie płacimy swoim życiem za wybory i działania przodków. Pozostajemy ze wszystkim co się wydarzyło- w zgodzie.

Zgoda ta, jest fundamentem naszego poczucia wartości oraz uwolnienia z poczucia winy, które często towarzyszy klientowi. Bywa, że dopiero podczas sesji klient odkrywa, że ciągle hamowany jest przez nie uświadomione poczucie winy. Bywa ono dotkliwe, ponieważ często wpływa na stan zamożności oraz wiele innych.

 • Jak to jest możliwe?

Sesje indywidualne w ramach ustawień systemowych, to praca w polu informacyjnym człowieka. Budowany obraz powstaje samodzielnie, nie jest on wytworem osoby prowadzącej czy też klienta. Moją rolą jest tylko wejście w pole klienta oraz pobranie informacji z pola informacyjnego. Odbywa się to poprzez pracę z ciałem oraz namacalne odczucia i reakcje. Ustawienia systemowe, nie są pracą na poziomie intelektualnym. Jest to praca na głębokich poziomach, nie świadomego odczuwania i reagowania. Zawsze jest to praca, która odbywa się w przestrzeniach miłości, systemowej i własnej.

 • Sesje indywidualne…

przeznaczone są przede wszystkim do rozwiązywania problemów, które są nie rozwiązane mimo wieli prób podejmowanych przez klienta. Dotyczy to wszystkich tematów życiowych: związki, choroby, dzieci, relacje rodzinne, nadużycia w tym seksualne, nerwice, przemoc, nałogi oraz inne.

 • Przeznaczone są… 

również dla osób, które dostrzegają w swoim życiu pewne powtarzalności, które wydają się być przypadkowe, a które nie służą satysfakcji życiowej ,w tym na przykład w związkach oraz inne. Brak poczucia szczęścia, depresje oraz inne problemy, również mogą być przedmiotem pracy sesyjnej.

Nie mogę tutaj nie wspomnieć o sesjach biznesowych. Jak najbardziej biznes może być przedmiotem takiej pracy. Uwarunkowania systemowe, mają duży wpływ to w jaki sposób organizujemy swoje życie zawodowe,  firmy oraz dochody.

 • Czy każdy może korzystać z sesji indywidualnych?

O tym, kto może korzystać decyduje osoba prowadząca, czyli ja. Zawsze biorę pod uwagę, dobro klienta. Jednak, metoda ta nie jest dla każdego odpowiednia. Jako ludzie posiadamy swoje jakości. Jesteśmy obdarowani w różny sposób. Dla jednych ustawienia systemowe to zbawienna metoda, dla innych tylko praca terapeutyczna z ciałem daje oczekiwane wyniki ,w zakresie poprawy jakości własnego życia.

WIĘCEJ O USTAWIENIACH – CZYTAJ TU

Osoby zainteresowane w sprawie sesji ustawień proszę o kontakt.

 

Ustawienia Hellingera Kraków

Dodaj komentarz

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close