Fizjoterapia Kraków
Fizjoterapia Kraków

Czym zajmuje się fizjoterapia?

Fizjoterapeuci leczą dysfunkcje układu nerwowo mięśniowego, mięśniowo-szkieletowego, sercowo-naczyniowego i oddechowego. Najczęściej pacjenci zgłaszają się do gabinetu ponieważ:

  • Przebyli uraz czaszkowo-mózgowy lub wielonarządowy,
  • Złamali kość lub uszkodzili staw,
  • Mają stwierdzoną osteoporozę lub zmiany zwyrodnieniowe stawów,
  • Chorują na schorzenia przewlekłe typu SM, SLA, Mpd, astma,
  • Odczuwają ból kręgosłupa (najczęściej w odcinku lędźwiowym lub szyjnym) lub stawów obwodowych,
  • Przeszli udar mózgu,
  • Doświadczyli urazu rdzenia kręgowego.

Działalność fizjoterapeuty jest wielopłaszczyznowa, ponieważ obejmuje: fizjoterapię neurologiczną, ortopedyczną, korekcję wad postawy, specyficzną analizę i terapię dolegliwości bólowych narządu ruchu, kręgosłupa i stawów obwodowych, uzupełnianą oddziaływaniem fizykoterapeutycznym, balneoterapią.

Współcześnie fizjoterapeuci coraz częściej ukierunkowują się w swojej pracy na terapię określonego rodzaju zaburzeń. Powstają więc gabinety rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej, placówki specjalizujące się w terapii bólu.

Nowoczesne oddziaływanie fizjoterapeutyczne oparte jest na dokładnym badaniu przed przystąpieniem do procedury terapeutycznej, a następnie monitorowaniu przebiegu usprawniania i jego ciągłym dostosowywaniu do aktualnego stanu i możliwości pacjenta.

Źródło: Fizjoterapia Polska


Fizjoterapia Wibronika Kraków oferuje możliwość zabiegów fizjoterapii ortopedycznej, korekcji wad postawy, analizę i terapię dolegliwości bólowych narządu ruchu, kręgosłupa i stawów obwodowych.

Zapoznaj się koniecznie z terapią czaszkowo krzyżową.

W przypadku dolegliwości wymagających konsultacji fizjoterapeutycznych nasz gabinet skieruje pacjenta do współpracującego z nami fizjoterapeuty, celem ustalenia indywidualnego programu rehabilitacji.

Co to jest fizjoterapia?

„Fizjoterapia jako dyscyplina zajmująca się likwidacją skutków lub łagodzeniem procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganiem im oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego jego życia, umiejscowiona jest w obszarze nauk medycznych. Ze względu na swój charakter, związany z metodycznie prowadzonym procesem rozwijania, utrzymywania i przywracania maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych człowieka, czerpie także z nauk o kulturze fizycznej, nauk behawioralnych i społecznych (psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych).
Uczestnicząc natomiast w systemie ochrony zdrowia i stymulując zachodzące w nim reformy korzysta z dorobku nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz o zdrowiu publicznym. Fizjoterapia ma ścisły związek z bioetyką, zwłaszcza z aksjologią.”

Fizjoterapia Kraków

 

Dodaj komentarz

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close