O terapii Taktylnej dr Svetlany Masgutowej

Terapia Neurotaktylna proponuje techniki stymulacji skóry, mięśni, stawów, powięzi, które aktywizują rozwój receptorów skórnych oraz mięśniowych i ścięgnistych układu nerwowego peryferyjnego, a tym

[…]

Rehabilitacja – Autyzm – Kraków

Rehabilitacja – Autyzm – Kraków Gabinet Wibronika zaprasza na terapie wspomagające wsparcie rehabilitacyjne dla osób z autyzmem. Pracujemy terapetycznie technikami terapii czaszkowo-krzyżowej, terapii

[…]