TREMA – uporaj się z nią, nie daj się jej sparaliżować, WYSTĘPUJ i KONCERTUJ z uśmiechem

Co to jest trema?

Trema w większym lub mniejszym stopniu towarzyszy nam już we wczesnych dziecięcych latach.

Trema to uczucie bardzo dobrze znane większości ludzi. Według słownikowej definicji, to podniecenie połączone z lękiem, obawą i zdenerwowaniem, utrudniające koncentrację i możliwość działania. Stres związany z wystąpieniem pojawia się przed lub w trakcie samego wystąpienia.

Odczuwanie tremy przez osobę występującą oraz to, w jaki sposób sobie z nią radzi, ma ogromny wpływ także na słuchaczy. Drżenie rąk, głosu, czerwienienie się czy nerwowe przestępowanie z nogi na nogę to elementy widoczne dla audytorium. Występujący, świadomy wysyłanych sygnałów niewerbalnych, zamiast skupić się na wystąpieniu, zaczyna się jeszcze bardziej tremować, co przekłada się na jakość wystąpienia.

Warto zauważyć, że przy rozpoczynaniu wystąpienia mamy do czynienia ze zjawiskiem pierwszego wrażenia, które ma miejsce w ciągu 15 pierwszych sekund i rzutuje na dalszy odbiór występującego. Zgodnie z modelem Mehrabiana – 55 proc. przekazu stanowią elementy niewerbalne, 38 proc. to barwa i ton głosu, słowa stanowią tylko 7 proc. Rozpoczynając wystąpienie, warto zatem skupić się na tym, co w danym momencie najistotniejsze, czyli elementach niewerbalnych i głosie.

Jak poradzić sobie z tremą?

Zapraszamy do lektury artykułu Małgorzaty Madejskiej

OSOBY ZAINTERESOWANE TERAPIAMI W WALCE Z TREMĄ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM GABINETEM

Prowadzimy indywidualne sesje pracy z ciałem oraz dźwiękoterapii, dzięki którym uwolnisz się od traum i lęków leżących u podstawy powstawania tremy.

Zapoznaj się z metodą EFT zwaną również tappingiem.

EFT to metoda uwolnienia psychosomatycznego sprawdzająca się w przypadku:

  • Problemów natury psychologicznej (obsesje, lęki, fobie, traumy, kompleksy, uzależnienia);
  • Problemów zdrowotnych (migreny, zaburzenia snu, zaburzeniach widzenia, zaburzenia ciśnienia krwi, zaburzenia czynności seksualnych;
  • Ataków gniewu, depresji, niepokoju;
  • Problemów w relacjach z otoczeniem oraz w zrozumieniu samego siebie.

 

TREMA – uporaj się z nią, nie daj się jej sparaliżować, WYSTĘPUJ i KONCERTUJ z uśmiechem.

Nawigacja wpisu